Miljöbidrag i Österåker

I Österåker kommer föreningar och organisationer kunna söka bidrag för aktiviteter och åtgärder som bidrar till ett hållbart resande.

Bidraget har under 2018 kunnat sökas för att anordna aktiviteter eller utbildningar, vidta fysiska åtgärder eller på annat sätt bidra till att det blir roligare, enklare och mer meningsfullt att exempelvis gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. 

Under 2019 kommer bidraget tillbaka och mer information kommer längre fram i vår.

 

Senast uppdaterad: 2019-01-10