Ladda-hemma-stöd

För 2019 finns inga budgeterade medel till Ladda-hemma-stödet för privatpersoner.

Transporter står i dag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Regeringen införde ett särskilt ladda-hemma-stöd för att öka takten med elektrifieringen av bilparken under 2018 med motivering att göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet eller stugan, och därmed ställa om till hållbara transportsätt.

Under 2019 finns inga budgeterade medel för bidraget för privatpersoner som vill installera laddstationer men Naturvårdsverket behandlar de ansökningar som hittills kommit in.

Senast uppdaterad: 2019-01-10