Energideklaration

Energideklarationen innehåller information om byggnadens energianvändning. När du ska köpa eller hyra en bostad har du rätt att få se husets energideklaration. Deklarationen kan bland annat vara till hjälp för att jämföra olika hus med varandra.

Sedan januari 2014 innehåller energideklarationer energiklasser. Energiklass A står för en låg energianvändning och energiklass G för en hög användning. Energiklass C motsvarar de krav som ställs på ett nybyggt hus. Energideklarationer som är gjorda före den 1 januari 2014 saknar ofta energiklass.

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att energideklarationen görs. Boverket är tillsynsmyndighet och utformar regler om energideklarationer. Boverket håller även i det register där alla energideklarationer finns samlade. Energideklarationen görs av en oberoende energiexpert och är giltig i 10 år.  På Boverkets hemsida kan du läsa mer om energideklarationer, söka i registret efter energideklarationer samt hitta certifierade energiexperter som kan göra energideklarationer.

Senast uppdaterad: 2016-05-11