Broschyrer & Faktablad

Här hittar du en samling av alla broschyrer och faktablad som är relevanta för dig som bor i småhus.

Senast uppdaterad: 2016-05-11

UPPVÄRMNING
     Ackumulatortank - faktablad
     Ackumulatortankar - broschyr från Energimyndigheten
     Bergvärmepump - faktablad
     Checklista för offert på värmesystem - faktablad
     Checklista vid köp av värmepump - information från SKVP
     Direktverkande el - faktablad
     Elda rätt - broschyr från Naturvårdsverket
     Fjärrvärme - faktablad
     Fjärrvärme undercentral - faktablad
     Frånluftsvärmepump - faktablad
     Luftluftvärmepump - faktablad
     Luftvattenvärmepump - faktablad
     Oljevärme - faktablad
     Pellets - faktablad
     Solfångare - faktablad
     Tänd i toppen, bättre brasa - broschyr från Naturvårdsverket
     Varmvattenberedning - faktablad
     Vedeldning - faktablad
     Välj rätt värmepump - broschyr från Energimyndigheten
     Värme i villan - broschyr från Energimyndigheten
TILLÄGGSISOLERING & FÖNSTER
     Att tilläggsisolera hus - broschyr från Energimyndigheten
     Fönster - faktablad
     Fönsterrenovering med energiglas - broschyr från Energimyndigheten
     Tilläggsisolering - faktablad
VENTILATION
     Faktablad - FTX i en befintlig byggnad
     Faktablad - Tips för att kontrollera din ventilation
     Innemiljö, ventilation och radon - faktablad
     Ventilera rätt - broschyr från Energimyndigheten
SOLENERGI
     Goda exempel - Villa med solceller i Sundbyberg
     Goda exempel - Villor med solceller i Botkyrka och Täby
     Installera solceller, steg för steg - faktablad
     Producera din egen el med solceller - broschyr från Energimyndigheten
     Producera din egen el med solceller - för privatpersoner
     Solceller - faktablad
     Solenergi - broschyr från Energikontoret Skåne
     Solfångare - faktablad
     Solklart solvärme - broschyr från Energimyndigheten
EL I HEMMET
     Belysning - faktablad
     Belysning i kök och badrum - faktablad
     Belysning i vardags- och sovrum - faktablad
     Din elräkning - faktablad
     Förnybar el - faktablad
     Hushållsel - faktablad
     Ljusguide - broschyr från Energimyndigheten
FRITIDSHUS
     Fritidshus - faktablad
     Omvandling av fritidshus till permanentboende - faktablad
BYGGA OM ELLER NYTT
     Att bygga energieffektivt - broschyr från Energikontoret Skåne
     Klimatsmarta hus - broschyr från Energi- och klimatrådgivningen
     Nybyggnad - faktablad
     Ombyggnad - faktablad
FIXA LADDPLATS
     Leverantörer som medverkat vid seminarier nov 2018
     Presentation från Småhus-seminarium
     Steg för steg-guide för att fixa laddplats
     Vanliga frågor och svar om att fixa laddplats