BRF & Samfällighet

Medlemmar i en bostadsrättsförening eller en samfällighet har ofta en del gemensam energianvändning och därmed gemensamma energikostnader.

I vissa bostadsrättsföreningar har de boende ett gemensamt uppvärmningssystem. Alla medlemmar betalar då kostnaden för uppvärmning och varmvatten genom en avgift eller hyra, men bekostar vanligtvis sin hushållselanvändning direkt. I andra fall har de boende egna uppvärmningssystem, och den gemensamma energianvändningen utgörs då av exempelvis gemensamma garage, andra lokaler eller gatubelysning.

Under lägenhet finns information om gemensam uppvärmning, fastighetsel, aktuella stöd och annan information som är riktad till flerbostadhus men som i många fall även passar en förening med småhusägare.

Senast uppdaterad: 2016-07-13