Bonus malus

Bonus malus-system för nya personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

Bonus malus ersätter föregående supermiljöbilspremie och ger en bonus till fordon som är miljöanpassade med låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km med maximalt 60 000 kr.

Bensin- och dieseldrivna bilar som släpper ut över 95 g/km koldioxid får förhöjd fordonsskatt under de tre första åren. En bil som släpper ut mellan 60 och 95 g/km koldixid omfattas således inte av varken bonus eller malus.

Bonus malus-systemet gäller endast nya fordon från och med 1 juli 2018 och omfattar personbilar klass I och II, lätta bussar samt lätta lastbilar.

Senast uppdaterad: 2019-01-21