Bidrag & Stöd

Sverige har satt upp mål för att minska användningen av energi i bostäder. För att bidra till en snabbare energieffektivisering ger staten stöd för vissa åtgärder som syftar till att minska energianvändningen.

De stöd som privatpersoner idag kan söka för energieffektiviserande åtgärder är rotavdrag, stöd för solceller, stöd till energilagring samt supermiljöbilspremien.

Senast uppdaterad: 2018-04-18