Ackumulatortank

En ackumulatortank är en isolerad behållare för vatten där värme kan lagras.

Ackumulatortankar används framförallt vid ved- och pelletseldning samt solvärme där det är nödvändigt att kunna spara värme från produktionstillfället till dess att värmen behövs. För att kunna elda ved på ett effektivt och miljövänligt sätt måste pannan vara ansluten till en ackumulatortank. Det gör också att eldningen blir bekvämare. I stället för att göra flera brasor räcker det att elda intensivt en eller två gånger per dygn eftersom värmen lagras i ackumulatortanken. Pannans verkningsgrad blir högre och därmed går det åt mindre ved. Röken blir renare vilket är bra ur miljösynpunkt.

Istället för att installera en ny elpanna kan du installera en ny ackumulatortank med elpatron. Rätt utrustad och installerad har den samma funktioner som en elpanna men med utbyggnadsmöjligheter för till exempel solvärme eller biobränslepanna. I ackumulatortanken installeras en elvärmepatron som garanterar att det alltid finns värme tillgängligt.

Ackumulatortankens storlek beror på hur den ska användas. För solvärme är en volym på ca 300 l ofta lämplig om anläggningen bara producerar tappvarmvatten. Ska ackumulatortanken kopplas till en vedpanna behövs betydligt större volymer, kanske 1000 - 3000 liter (3 m3). Det kan då vara lämpligt att ha två tankar där en används i kombination med solvärme. Under den kalla säsongen då du eldar med ved används båda tankarna. Kostnad för en ackumulatortank är ca 20 000 till 30 000 kr.

Senast uppdaterad: 2017-02-17