Var kommer energin ifrån?

Sol

All energi vi använder på jorden kommer på något sätt från solen. Men solen kan också användas direkt för att producera energi. Med hjälp av solfångare kan solens energi användas för att värma vatten och med hjälp av solceller kan solens strålar omvandlas till elektricitet. 

Vind

Solen strålar energi mot jorden. Den energin omvandlas till värme i luften, marken och vattnet. Den varma luften rör sig mot kallare områden och skapar vindar. Människor har sedan länge använt vinden till att driva väderkvarnar och att segla. Idag har vi vindkraftverk som producerar el av vindens energi.

Vatten

Solen driver vattnets kretslopp. Solen värmer vattnet i haven så att det avdunstar och bildar moln. Vinden driver molnen till en plats där de släpper ifrån sig vatten som regn eller snö. När vattnet rinner ut i ett vattenfall kan vattnets energi användas till att producera el i ett vattenkraftverk. Till havs kan vågornas energi utnyttjas till att producera el i ett vågkraftverk

Biobränsle

I växter lagras energi som kemisk energi (i form av kolhydrater). Den kan sedan omvandlas till värmeenergi och el när vi bränner växterna (= biobränsle) i ett kraftvärmeverk.

Fossila bränslen

Under många miljoner år har döda växter och djur pressats ihop och omvandlats till kol, olja och naturgas som sedan lagrats i jordens inre. Dessa bränslen kallas fossila och innehåller mycket energi. Även då fossila bränslen ursprungligen kommer från växter och djur räknas de inte som förnybara eftersom det tar så lång tid för nya fossila bränslen att bildas.

En stor del av den olja som utvinns förädlas till bensin, men en del används också som eldningsolja för att värma hus. Kol används bland annat som bränsle i kraftvärmeverk som producerar el och varmvatten. Olja och kol innehåller många ämnen som är skadliga för miljön.

Vid förbränning av fossila bränslen bildas bland annat svaveldioxid, kväveoxider och koldioxid som orsakar klimatförändringar.  Naturgas är renare än kol och olja, vid förbränning bildas i stort sett bara koldioxid, vattenånga och kväveoxider.

Kärnkraft

Uran är en vanlig radioaktiv metall som används som bränsle i kärnkraftverk där man producerar el. Innan uranet används måste det koncentreras och pressas till små stavar som används i kärnreaktorn. Radioaktiva ämnen ger ifrån sig strålning som är farlig för levande varelser. Därför är det viktigt att kärnkraftverken är säkra så att ingen strålning kommer i närheten av människor och djur.

Kärnkraft släpper inte ut koldioxid och påverkar inte klimatet, men leder till andra miljöproblem på grund av strålningen. Både när uranet bryts ur marken, transporteras, används i kärnkraftverken och tillslut blir avfall måste är det viktigt att vara mycket försiktig så att inte radioaktiva ämnen sprids. 

Senast uppdaterad: 2016-12-14