Energi - Vad är det?

El, värme och rörelse är energi. Den mesta energi vi använder på jorden kommer från solen.

Vi människor behöver mat för att kunna röra oss. Vi äter mat som innehåller kemisk energi som kroppen använder för att kunna gå och springa. Bilar behöver istället bränsle eller el för att kunna köra, och datorer och tv-apparater behöver el för att fungera.

El (elektrisk ström) är en form av energi som kan användas till nästan allting, till exempel till att driva maskiner och apparater hemma (såsom tv och dator), tända lampor eller värma hus. Varmt vatten kan inte användas till att köra datorn men däremot att värma huset med. Energi kan aldrig förstöras, den kan bara omvandlas mellan olika former. Efter alla omvandlingar blir det alltid värme kvar.

  • En bilmotor kan använda bensin för att köra från en plats till en annan. När bilen kommer fram har energin i bensinen förvandlats till värme. Däcken har blivit varma, avgaserna är varma och om kupevärmaren var på har det också blivit varmt i bilen.
  • När vi ska laga mat sätter vi på spisen, då omvandlas el (elektricitet) till värme. Plattan och kastrullen blir varma och maten blir uppvärmd.

Senast uppdaterad: 2016-12-14