Energi och effekt

Många har svårt att komma ihåg skillnaden mellan energi och effekt, men egentligen är det inte så krångligt. Effekt beskriver hur mycket energi som går åt för att uträtta ett visst arbete per tidsenhet.

Vi använder en bil som exempel. Bensinen är energibäraren, det som ger energi, medan effekten talar om hur stark motorn är. Motorns effekt bestämmer alltså hur mycket arbete motorn kan utföra under en sekund. Energin är det som krävs för att det arbetet ska utföras.

Om vi istället pratar om elektriska apparater är effekt måttet på hur mycket ström en apparat använder för att fungera, till exempel för att en lampa ska lysa.

Energi = Effekt * tid

Effekt mäts i enheten watt (W). En watt motsvarar en joule per sekund: 1 W = 1 J/s.

Energi mäts oftast i kilowattimmar (kWh). 1 kWh = 1 kW * 1 h.

Räkneexempel

En lampa som har en effekt på 10 W behöver en energimängd på 10 Wh eller 0,001 kWh för att vara igång i en timme. 

Senast uppdaterad: 2016-12-14