Timer på drickakylar minskar energianvändningen

Plug-in kylar som kyler dricka, öl och vatten drar mycket el, ofta helt i onödan. Just nu pågår ett projekt som har initierats av Energimyndigheten och som syftar till att minska kylarnas energianvändning.

I projektet installeras timers på drickakylar så att de stängs av under natten när butiken är stängd. Energianvändningen mäts innan och efter timerstyrningen för att se hur mycket energi som sparas.

Genom tester har det konstaterats att det går att spara ca 1000- 1600 kWh per år och kyl utan att det påverkar produkternas kvalitet eller försäljningen. På detta sätt kan butiken enkelt spara både pengar och energi!

Detta är ett nationellt projekt som utförs av energi- och klimatrådgivare i ca 25 kommuner i landet. Det förväntas leda till en minskad energianvändning på 200 000 kWh per år. I Stockholmsregionen genomförs projektet i Haninge, Salem, Vaxholm och Österåkers kommuner.