Om Oss

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Vi hjälper dig med tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan.

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag. Vi ger opartiska råd och hjälper dig att hitta den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar. 

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att:

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal
  • sänka dina energikostnader
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem
  • minska din klimatpåverkan
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera.

Kontakta oss

Ring oss så får du prata med någon av våra energi- och klimatrådgivare: Joanna Weiss, Linn Liu, Linus Dahlin eller Jonna Lindström. Vi svarar på frågor och ger råd via telefon och e-post alla vardagar 9:00-12:00 och 13:00-16:00.

Kontakta oss på 08 - 29 11 29 eller info@energiradgivningen.se

Besök hos företag och föreningar

I de flesta kommuner erbjuder vi ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök på plats hos små och medelstora företag och föreningar (exempelvis BRF:er). Vi kan även göra besök hos villaägarföreningar och informera om hur du kan göra din villa mer energieffektiv. 

Övriga projekt

Energi- och klimatrådgivningen bedriver informations- och utbildningsverksamhet riktad till särskilda målgrupper. Exempelvis blir tusentals elever energismarta varje termin genom projektet Energismart i samarbete med Tekniska museet. Vi anordnar även intressanta seminarier och deltar vid mässor och miljödagar som anordnas av din kommun.

Organisation

I Stockholmsområdet är energi- och klimatrådgivningen samordnad av Energikontoret Storstockholm och i huvudsak finansierad av Energimyndigheten. 26 kommuner samarbetar för att effektivisera rådgivningen. Vi som svarar på dina frågor är utbildade energi- och klimatrådgivare.

Senast uppdaterad: 2018-11-19