Tidigare seminarier

Under 2017 anordnades seminarier runt om i Stockholms län med syfte att hjälpa bostadsrättsföreningar att komma igång med att fixa laddplatser. Seminarierna spelades in för att även ni som inte deltog på seminarierna ska kunna ta del av innehållet.

De filmade föredragen nedan är inspelade i januari 2017 då villkoren för Klimatklivet såg lite annorlunda ut än vad det gör idag. Filmerna är fortfarande ett bra hjälpmedel och för er som vill installera laddplatser. Det som har ändrats är maxgränsen på 20 000 kr per laddpunkt är borttagen samt att formuläret för Klimatklivet ser annorlunda ut. Det går sedan januari 2018 även bra att debitera användarna av laddplatserna för deras faktiska förbrukning. Med anledning av ändringarna rekomenderar vi att ni även tittar på presentationen från infokvällen i maj 2018 som finns i pdf-format nedan. Alla mallar och checklistor är också uppdaterade efter de nya villkoren.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-10-15