Supermiljöbilspremie

Supermiljöbilspremien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser.

Bilarna får släppa ut högst 50 gram koldioxid per km och premien kommer därför främst vara aktuell för laddhybrider och rena elbilar. Premien uppgår till max 40 000 kr per bil och det är Transportstyrelsen som har ansvar för handläggning och utbetalning.

Senast uppdaterad: 2016-06-20