Solfångare

Solfångare använder solens energi för att värma vatten.

En solfångare producerar varmt vatten och består i regel av en plan låda med isolerad botten och en täckskiva av glas eller plast. På senare år har intresset ökat för vakuum­rörsolfångare som består av glasrör där luften har evakuerats. Solfångaren kan både anslutas till husets värmesystem och användas till tappvarmvatten. Byggnader och anläggningar som har behov av varmvatten under sommaren är utmärkta tillämpningsområden.

Värme och varmvatten

Solfångare kan användas för att värma vatten till både värme- och varmvattensystem och fungerar mycket bra i kombination med en ved- eller pelletspanna. Då erhålls nära 100 procent förnybar värmeförsörjning och solvärmen kan stå för värme­försörjningen på sommaren när biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad. 

Med kombinationen värme och varmvatten kallar man solvärme­systemet för ett kombisystem. Solfångaren kopplas då till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. Ackumulatortanken kan också utnyttjas av en ved- eller pelletspanna. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp. 

Varmvatten

Det går även bra att installera solfångare som endast värmer tappvarmvatten. I ett varmvattensystem kan ca 50 procent av varmvattnet som förbrukas under ett år värmas via solvärme. 

Svensk Solenergi

Svenska solenergiföreningen är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. På deras hemsida finns tillverkande och säljande företag av solvärmesystem.

Senast uppdaterad: 2017-11-16