Solcellsstöd

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Om er förening betalar skatt kan ni även få skattereduktion för den el ni matar in på elnätet.

Investeringsstöd

Det statliga investeringsstödet för installation av solceller uppgår maximalt till 30 procent av installationskostnaden. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020.

Investeringsstödet hanteras av Länsstyrelsen. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningshandlingar finns på Länsstyrelsens hemsida. 

Skattereduktion

Om er bostadsrättsförening betalar skatt kan ni få skattereduktion för den överskottsel ni matar in på elnätet. Som mest kan man få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen gäller för mikroproducenter, och för att räknas som en sådan får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer på Skatteverkets hemsida.   

Senast uppdaterad: 2018-09-14