Miljöbidrag i Österåker

I Österåker kan föreningar och organisationer söka bidrag för aktiviteter och åtgärder som bidrar till ett hållbart resande.

Bidrag kan exempelvis sökas för att anordna aktiviteter eller utbildningar, vidta fysiska åtgärder eller på annat sätt bidra till att det blir roligare, enklare och mer meningsfullt att exempelvis gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Ansökan görs via Österåker kommuns hemsida senast den 30 september 2018.

Senast uppdaterad: 2018-06-25