Målstyrd energiförvaltning

Målstyrd energiförvaltning är ett pilotprojekt som syftar till att ta fram en avtalsmodell för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsbolag som vill minska sin energianvändning. Pilotprojektet pågår till och med 2018 med målet att kontinuerligt minska energianvändningen i fastigheten samtidigt som inomhusklimatet bibehålls eller förbättras.

Bakgrunden är att det finns stor potential att spara pengar och energi enbart genom att optimera de befintliga systemen för värme, ventilation och belysning. För en bostadsrättsförening i Stockholm kan besparingen genom optimering ofta bli ca 20 procent och ibland större än så. Det finns fortfarande plats för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare i Stockholmsregionen som vill delta i pilotprojektet och testa avtalsmodellen.

Avtalsmodellen

Avtalsmodellen utformas som ett incitamentsavtal för att motivera entreprenören att löpande trimma de tekniska systemen så långt som möjligt. Det betyder att bostadsrättsföreningen/fastighetsbolaget och entreprenören som utför optimeringsuppdraget delar på vinsten som kommer från energibesparingen. Ni kommer tillsammans överens om hur vinsten ska fördelas.

Vi erbjuder

Under projekttiden får ni hjälp med att handla upp energikartläggning, avtal för Målstyrd energiförvaltning och att utvärdera hur arbetet fortlöper. Ni får tillgång till stöd från specialister inom energi, drift, ekonomi och fastighetsjuridik. Varje förening eller fastighetsägare kan få upp till 60 timmar stöd till och med 2018. Ni hjälp med att:

·         ta in anbud på energikartläggning

·         beställa energikartläggning

·         söka energikartläggningsstöd

·         ta in anbud på Målstyrd energiförvaltning

·         utvärdera anbud

·         teckna avtal för Målstyrd energiförvaltning

·         följa upp och kontrollera mätresultat

Hur fungerar det?

  1. Ni beslutar om att delta i projektet och utser en energirepresentant.
  2. Nästa steg är att låta utföra en energikartläggning av er fastighet. Den beskriver nuläget och vilka möjligheter som finns att energieffektivisera på ett kostnadseffektivt sätt.
  3. Därefter begär ni in anbud på Målstyrd energiförvaltning från ett antal entreprenörer.
  4. Utifrån offerterna beslutar ni om energisparmål och anlitar den entreprenör som har bäst erbjudande.
  5. När avtalet är påskrivet tar entreprenören hela ansvaret för att systemen ska fungera så optimalt som möjligt för att nå de avtalade energisparmålen.
  6. Under avtalstiden, som oftast är några år, har ni regelbundna avstämningar. Varje år regleras även vinsten från den sparade energin mellan er och entreprenören.

Vad kostar det?

Bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren bekostar en energikartläggning av fastigheten Den beräknas kosta 40 – 100 000 kronor beroende på fastighetens storlek.

Om er energianvändning är större än 300 MWh/år – vilket motsvarar en fastighet med ciírka 30 lägenheter - kan energikartläggningsstöd sökas från Energimyndigheten. Stödet är 50 procent av kostnaden eller som mest 50 000 kronor.

Medverkande aktörer

Projektet Målstyrd energiförvaltning leds av Stockholms stad i samarbete med Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionen. Övriga medverkande aktörer är Energieffektiviseringsföretagen (EEF), Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, SBC, Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad/Electricity och Sveby. Projektet finansieras av Energimyndigheten och medverkande aktörer.

Kontakta Mika Hakosalo mika.hakosalo@stockholm.se eller Eva Jernnäs eva.jernnas@stockholm.se för mer information och intresseanmälan för att delta i projektet.

Senast uppdaterad: 2018-06-27