Målstyrd energiförvaltning

Det behöver bli enklare för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att beställa energisparåtgärder av entreprenörer. I höst startar ett pilotprojekt med målet att ta fram en avtalsmodell för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare som är på väg att genomföra energisparåtgärder i sina fastigheter.

Bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare har ofta svårt att veta vad de kan och bör ställa för krav på energieffektiv fastighetsförvaltning, energisparåtgärder och vid upphandling av entreprenörer. De ställs också inför utmaningar när det gäller att jämföra och utvärdera anbud. Dessutom behöver åtgärder kunna följas upp och verifieras. Ger åtgärderna den nytta som önskats, även för inomhusklimatet?

Målet för projektet är att ta fram en avtalsmodell som är tillräckligt enkel för BRFer och mindre fastighetsägare att arbeta med och samtidigt så tydlig att nödvändiga tekniska, juridiska och ekonomiska avtalspunkter är reglerade. Avtalet ska omfatta ett helhetsåtagande för fastigheten, där en entreprenör svarar för samtliga underentreprenörer och genomförandet av de åtgärder som bestämts efter en noggrann energikartläggning. Syftet är att på förhand kunna beräkna både inbesparad energianvändning och sparade kostnader, och vid uppföljningar kontrollera att det nås. Den vinst som uppnås i form av minskade energikostnader delas mellan BRF/fastighetsägare och entreprenör.       

20 BRFer och mindre fastighetsägare i Stockholmsregionen ska väljas ut som piloter i projektet och kommer att få stöd av en projektledare som fungerar som länk mellan dem och entreprenören.

Projektet löper över tre år och finansieras av Energimyndigheten, Energieffektiviseringsföretagen (EEF), Fastighetsägarna Stockholm, HSB Riksförbund ek för, Riksbyggen ek för, Hammarby Sjöstadsföreningen, Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionen och Stockholms stad. Övriga medverkande aktörer är SBC, Sveby, KTH och IVL.

En betydande del av vår energianvändning går åt i flerbostadshus i Sverige och cirka 40 % av dem ägs av BRFer och mindre fastighetsägare. En tydlig och transparent avtalsmodell för fastighetsägare och energitjänstföretag gör det lättare att faktiskt komma till handling. Effektivare energianvändning sparar resurser och bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Mer information hittar du på BeBos hemsida.

BRFer och mindre fastighetsägare som är intresserade av att delta i projektet, kontakta Mika Hakosalo, mika.hakosalo@stockholm.se 

Senast uppdaterad: 2017-10-26