Energikartläggning

Bostadsrättsföreningar med en energianvändning som är större än 300 MWh per år kan söka stöd för att göra en energikartläggning.

Med en energikartläggning får du reda på hur hög företagets energianvändning är, vad energin används till och vilka åtgärder som kan minska era kostnader och miljöpåverkan. Stödet sträcker sig fram till år 2020 och täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggning, dock maximalt 50 000 kr. Mer information om stödet finns på Energimyndighetens hemsida där du även kan söka stödet. Mia Simm på Stockholmregionens energikontor kan vid behov hjälpa till med ansökan.

 

Senast uppdaterad: 2016-06-20