Energieffektivisering av hyresbostäder

Fastighetsägare i områden med socioekonomiska utmaningar kan söka stöd för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.

Regeringen har beslutat om ett stöd till fastighetsägare som renoverar och energieffektiviserar hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Stödet omfattade totalt 778 miljoner kronor för 2017. 

Stödet delas upp i två delar, en del för renovering och en del för energieffektivisering. För att få stödet ska energieffektiviseringsåtgärderna leda till att byggnadens energianvändning sänks med minst 20 procent.

Ansökan skickas in till länsstyrelsen. Stöd kan inte lämnas till åtgärder som påbörjats innan ansökan inkommit till länsstyrelsen.

Läs mer om stödet och dess riktlinjer på Boverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2018-03-02