Energideklaration

En energideklaration innehåller information om en byggnads energianvändning.

I en energideklaration ingår bland annat uppgifter om:

  • byggnadens uppvärmda area (Atemp),
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel,
  • byggnadens värme- och ventilationssystem,
  • eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd och i så fall uppmätt värde

Sedan januari 2014 innehåller energideklarationer energiklasser. Energiklass A står för en låg energianvändning och energiklass G för en hög användning. Energiklass C motsvarar de krav som ställs på ett nybyggt hus. Energideklarationer som är gjorda före den 1 januari 2014 saknar ofta energiklass.

Boverket är tillsynsmyndighet och utformar regler om energideklarationer. Boverket håller även i det register där alla energideklarationer finns samlade. Energideklarationen görs av en oberoende energiexpert och är giltig i 10 år.  På Boverkets hemsida kan du läsa mer om energideklarationer, söka i registret efter energideklarationer samt hitta certifierade energiexperter som kan göra energideklarationer.

Senast uppdaterad: 2016-06-20