Elfordonspremie

För att fler ska byta bilen mot miljövänligare transportmedel och bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller beviljar Naturvårdsverket bidrag för elfordon.

I bidraget ingår elcyklar, elmopedet, elmotorcyklar och vissa fordon som kan användas av personer med fysisk funktionsnedsättning. Bidraget omfattar 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor, och riktar sig till privatpersoner.

Bidraget gäller för fordon köpta tidigast den 20 september 2017 och ansökan ska skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter köpet. För fordon köpta mellan 20 september 2017 och 31 januari 2018 ska ansökan skickas in innan den 1 augusti 2018. 

Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets hemsida. Där hittar du också länk till e-tjänsten för ansökan.

Senast uppdaterad: 2018-06-25