Elfordonspremie

För 2019 finns inga budgeterade medel till elfordonspremien

Bidraget gällde för fordon köpta tidigast den 20 september 2017 och ansökan skickad till Naturvårdsverket inom sex månader från köpet. Bidraget omfattade 25 procent av priset på fordonet inklusive moms, eller maximalt 10 000 kronor, och riktades till privatpersoner. För fordon köpta mellan 20 september 2017 och 31 januari 2018 ska ansökan ha skickats in innan den 1 augusti 2018.

Under 2019 finns inga budgeterade medel för bidrag till elfordon men Naturvårdsverket behandlar de hittills inkomna ansökningarna. Mer information om bidraget på Naturvårdverkets hemsida

 

Senast uppdaterad: 2019-01-21