Direktverkande el

Med dirkektverkande elvärme sker uppvärmningen med hjälp av elelement.

Med dirketverkande el i fastigheten är det viktigt att ha bra termostater som reglerar temperaturen samt ger en jämn temperatur i lägenheterna. Om fastigheten har direktverkande el innebär ett byte av uppvärmningssystemet extra kostnader eftersom ett vattenburet distributionssystem måste installeras.

Senast uppdaterad: 2016-06-20