Bidrag & Stöd

Sverige har satt upp mål för att minska energianvändningen i sektorn bostäder och lokaler. För att skynda på energieffektiviseringen ger staten stöd för vissa åtgärder som ligger i linje med detta.

Föreningar med energianvändning över 300 MWh per år kan söka stöd för att göra en energikartläggning. Föreningar kan även söka investeringsstöd till solceller. Som privatperson kan du få avdrag då du köper en miljöbil genom Bonus Malus-systemet.

Senast uppdaterad: 2019-02-06