Danderyd

 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen

Tel: 08-29 11 29

E-post: info@energiradgivningen.se

För att du alltid ska komma i kontakt med oss är vi flera energirådgivare som hjälps åt att bemanna telefonen. Vi svarar i telefon måndag-torsdag 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt fredagar 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Kommunspecifik information

Elnät

Elnätet i kommunen sköts av E.ON.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i kommunen sköts av Norrenergi.

Tillstånd för värmepump

Om du planerar att installera en bergvärme-, jord- eller ytvattenvärmepump är det viktigt att du i god tid i förväg ansöker om tillstånd för installationen till miljö- och hälsoskyddskontoret. En handläggningsavgift tas ut för hantering av ansökan, även om den avslås.

Anmälan om tillstånd

Borrhålsregister över bergvärme finns inom skyddsområde för Hammarby Reservvattentäkt. Frågor om detta besvaras av Maria Wallström

Bygglov och anmälan

Information om bygglov och anmälan - Danderyd kommuns hemsida

Solenergi

Uppförande av solpaneler och solceller på tak eller fasad kräver i regel bygglov som en väsentlig fasadförändring. Solpaneler på friggebodar kräver i regel inte bygglov.

Information om bygglov för solenergi - Danderyd kommuns hemsida

Kaminer och pannor

För installation eller ändring av eldstad/braskamin krävs bygganmälan. Skorstenar över 1 m kräver i regel bygglov.

Information om kaminer och eldstäder

Anmälan eldstad

Oljecistern

Anmäl till miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill installera eller avinstallera en oljecistern.

Anmälan om installation eller cistern tagen ur bruk

Brandskydd

Kontroll vid installation av kamin/bränslepanna, kontakta Kennet Siggelin, 08-755 23 09.

Konsumentvägledning

Information om konsumentvägledning - Danderyd kommuns hemsida

Danderyds kommun

www.danderyd.se
08-568 910 00

 

Senast uppdaterad: 2018-01-24