Välj en miljöbil

Begreppet miljöbilar används i många sammanhang för bilar som har en mindre påverkan på miljön än vad ”vanliga bilar” som drivs av bensin har. En miljöbil kan drivas av förnybara bränslen eller vara en väldigt bränslesnål bensin- eller dieseldriven bil.

Det finns två olika regelverk som definierar en miljöbil; vägtrafikskattelagen som ger en befrielse från fordonsskatt under fem år och inkomstskattelagen som ger en möjlighet att förmånsbeskatta tjänstebilar. 

Definitionen av en miljöbil enligt vägtrafikskattelagen ändrades den 1 januari 2013 och innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar slipper fordonsskatt om dess koldioxidutsläpp inte överstiger en viss gräns i förhållande till dess vikt. Det innebär alltså att tyngre fordon får släppa ut mer koldioxid än lätta fordon.  Några kommuner i landet har antagit egna definitioner för klassning av miljöbilar för att kunna erbjuda fri parkering för miljöbilar.

Supermiljöbilar

Personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser kallas supermiljöbilar. Dessa bilar får max släppa ut 50g koldioxid per kilometer. Det är vanligast att laddhybrider och elbilar uppfyller dessa krav. Ansökan om supermiljöbilspremie, som uppgår till max 40 000 kr för privatpersoner, skickas till Transportstyrelsen som ansvarar för utdelningen.

Att välja bil

För att underlätta vid köp av miljöbilar finns den produktneutrala hemsidan Miljöfordon där du kan söka och jämföra miljöbilar som finns på den svenska marknaden. I resultatet kan du se miljöpåverkan, ekonomi, prestanda och andra egenskaper för personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar. Det finns även annan nyttig information om bland annat drivmedel och lastcyklar. 

Senast uppdaterad: 2016-05-16