Boende

I ditt boende har du goda möjligheter att spara energi och samtidigt minska dina koldioxidutsläpp.

Utsläppen från bostäder har minskat med drygt 30 procent mellan 1993 och 2013, men trots denna minskning står bostaden för drygt 20 procent av hushållens utsläpp. Genom att utnyttja energin mer effektivt kan vi minska utsläppen ännu mer! I ett vanligt småhus står uppvärmningen för den allra största delen av energiåtgången, därför ger det störst vinster för klimatet att spara energi som går till uppvärmningen av huset.

Läs mer om hur du kan minska din energianvändning i ditt boende under fliken Småhus eller Lägenhet.

Senast uppdaterad: 2016-06-14