Beräkna din klimatpåverkan

Det finns flera lättillgängliga verktyg som du kan använda för att räkna ut ungefär hur stor din klimatpåverkan är på ett år.

Klimatkontot

Klimatkontot är ett verktyg som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och tar runt fem minuter att svara på. Här kan du också hitta tips på hur du kan minska dina utsläpp och se hur olika styrmedel påverkar samhällets utsläpp av växthusgaser.

Min klimatpåverkan

På Min klimatpåverkan kan du se hur din livsstil påverkar både ditt ekologiska fotavtryck och ditt klimatfotavtryck. Testet är framtaget av Swedish Environment Institute (SEI) och tar cirka femton minuter att göra.

Klimatvågen

Klimatvågen är ett verktyg där du kan se hur mycket din klimatpåverkan väger. Medelsvenskens utsläpp av växthusgaser är idag 10 ton per år. En hållbar nivå 2050 är 1-2 ton per person och år. Testet tar ca 10 minuter att göra och du kan jämföra din klimatpåverkan med medelsvensken och se hur du kan bidra till att vi når målet 1 ton per person. Klimatvågen på webben är ett komplement till Energi- och klimatrådgivningens fysiska klimatvåg. 

Senast uppdaterad: 2017-10-26