Beräkna din klimatpåverkan

Det finns flera lättillgängliga verktyg som du kan använda för att räkna ut ungefär hur stor din klimatpåverkan är på ett år.

Klimatkontot

Klimatkontot är ett verktyg som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och tar runt fem minuter att svara på. Här kan du också hitta tips på hur du kan minska dina utsläpp och se hur olika styrmedel påverkar samhällets utsläpp av växthusgaser.

Min klimatpåverkan

På Min klimatpåverkan kan du se hur din livsstil påverkar både ditt ekologiska fotavtryck och ditt klimatfotavtryck. Testet är framtaget av Swedish Environment Institute (SEI) och tar cirka femton minuter att göra.

 

Senast uppdaterad: 2017-01-30