Solenergi

Solens energi kan direkt tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till el med hjälp av solceller eller till värme med hjälp av solfångare.

Gemensamt för solel och solvärme är att anläggningarna kräver en lämplig placering. För ett bra energiutbyte bör de orienteras från sydost till sydväst (90 graders skillnad) med en lutning som sträcker sig från 15 grader upp till 60 grader från horisontalläget. En hög lutning innebär en högre instrålning då solen står lågt under höst, vinter och vår och en låg lutning innebär en högre instrålning under högsommaren. Det är viktigt att undvika skuggning från exempelvis träd eller andra byggnader.

Bygglov

Huruvida det behövs bygglov eller inte för solceller och solfångare regleras av varje enskild kommun. Ring och fråga din kommun vilka regler som gäller för er. Kom ihåg att ett eventuellt bygglov måste beviljas innan installationen genomförs.

Senast uppdaterad: 2016-06-20