Solcellsstöd

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

För företag uppgår stödet till maximalt 30 procent av installationskostnaden. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna får uppgå till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen måste vara utförd senast 31 december 2020.

Ansökan om stöd sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningshandlingar finns på Länsstyrelsens hemsida. Obervera att ansökan måste lämnas in innan installationen påbörjas.

Senast uppdaterad: 2018-09-07