Bidrag & Stöd

Sverige har satt upp mål för att minska energianvändningen i sektorn bostäder och lokaler. För att skynda på energieffektiviseringen ger staten stöd för vissa åtgärder som ligger i linje med detta.

De stöd som företag kan söka för energieffektiviserande åtgärder är stöd för energikartläggning, stöd för studier inför energieffektiva investeringar och investeringsstöd för solceller.

Senast uppdaterad: 2019-02-06