Samlingssida för broschyrer och faktablad

På denna sida samlas alla faktablad och broschyrer som finns att hitta på vår hemsida.

Senast uppdaterad: 2017-01-02

Småhus

UPPVÄRMNING
     Ackumulatortank - faktablad
     Ackumulatortankar - broschyr från Energimyndigheten
     Bergvärmepump - faktablad
     Checklista för offert på värmesystem - faktablad
     Checklista vid köp av värmepump - information från SKVP
     Direktverkande el - faktablad
     Elda rätt - broschyr från Naturvårdsverket
     Fjärrvärme - faktablad
     Fjärrvärme undercentral - faktablad
     Frånluftsvärmepump - faktablad
     Luftluftvärmepump - faktablad
     Luftvattenvärmepump - faktablad
     Oljevärme - faktablad
     Pellets - faktablad
     Solfångare - faktablad
     Solklart solvärme - broschyr från Energimyndigheten
     Tänd i toppen, bättre brasa - broschyr från Naturvårdsverket
     Varmvattenberedning - faktablad
     Vedeldning - faktablad
     Välj rätt värmepump - broschyr från Energimyndigheten
     Värme i villan - broschyr från Energimyndigheten
TILLÄGGSISOLERING & FÖNSTER
     Att tilläggsisolera hus - broschyr från Energimyndigheten
     Fönster - faktablad
     Fönsterrenovering med energiglas - broschyr från Energimyndigheten
     Tilläggsisolering - faktablad
VENTILATION
     Innemiljö, ventilation och radon - faktablad
     Ventilera rätt - broschyr från Energimyndigheten
SOLENERGI
     Goda exempel - Villa med solceller i Sundbyberg
     Goda exempel - Villor med solceller i Botkyrka och Täby
     Installera solceller, steg för steg - faktablad
     Producera din egen el med solceller - broschyr från Energimyndigheten
     Solceller - faktablad
     Solenergi - broschyr från Energikontoret Skåne
     Solfångare - faktablad
     Solklart solvärme - broschyr från Energimyndigheten
EL I HEMMET
     Belysning - faktablad
     Belysning i kök och badrum - faktablad
     Belysning i vardags- och sovrum - faktablad
     Din elräkning - faktablad
     Förnybar el - faktablad
     Hushållsel - faktablad
     Ljusguide - broschyr från Energimyndigheten
     Tvättstugan - faktablad
FRITIDSHUS
     Fritidshus - faktablad
BYGGA OM ELLER NYTT
     Att bygga energieffektivt - broschyr från Energikontoret Skåne
     Klimatsmarta hus - broschyr från Energi- och klimatrådgivningen
     Nybyggnad - faktablad
     Ombyggnad - faktablad

Lägenhet

LÄGENHET
     BRF Energieffektiv - handbok för BRF:er
     Faktablad - Energiråd BRF
     Förvaltare av en BRF - faktablad
     Goda exempel - Energieffektivisering i BRF
     Målstyrd energiförvaltning - Informationsblad
EL I HEMMET
     Belysning - faktablad
     Belysning i kök och badrum - faktablad
     Belysning i vardags- och sovrum - faktablad
     Din elräkning - faktablad
     Förnybar el - faktablad
     Hushållsel - faktablad
     Ljusguide - broschyr från Energimyndigheten
     Tvättstugan - faktablad
     Utomhusbelysning - faktablad
UPPVÄRMNING
     BRF Energieffektiv - handbok för BRF:er
     Bergvärmepump - faktablad
     Fjärrvärme - faktablad
     Fjärrvärme undercentral - faktablad
     Frånluftsvärmepump - faktablad
     Konvertering från fjärrvärme till bergvärme - faktablad
     Luftluftvärmepump - faktablad
     Luftvattenvärmepump - faktablad
     Pellets - faktablad
     Solfångare - faktablad
     Solklart solvärme - broschyr från Energimyndigheten
TILLÄGGSISOLERING & FÖNSTER
     Att tilläggsisolera hus - broschyr från Energimyndigheten
     Fönster - faktablad
     Fönsterrenovering med energiglas - broschyr från Energimyndigheten
SOLENERGI
     Goda exempel - Brf Kabeludden
     Goda exempel - Brf Klubbåsen
     Solceller - faktablad
     Solceller ur flera perspektiv - handbok för fastighetsägare
     Solenergi - broschyr från Energikontoret Skåne
     Solfångare - faktablad
     Solklart solvärme - broschyr från Energimyndigheten
FASTIGHETSEL
     Belysning i allmänna utrymmen - faktablad
     Checklista belysning
     Checklista nattvandring
     Energitips till tvättstugan
     Tvättstugan - faktablad

Företag

FÖRETAG
     Energikoll i små och medelstora företag - broschyr från Energimyndigheten
     Energiråd för företag - faktablad
     Till förvaltare - faktablad
UPPVÄRMNING & VENTILATION
     Energieffektivisering i stora värmesystem - broschyr från Energimyndigheten
FASTIGHETSEL & BELYSNING
     Checklista belysning
     Checklista energianvändning
     Checklista nattvandring
     Energieffektivisering i stora kylsystem - broschyr från Energimyndigheten
     Gröna hyresavtal - faktablad
     Krav på fläktar - broschyr från Energimyndigheten
     Krav på kylaggregat - broschyr från Energimyndigheten
     Krav på pumpar - broschyr från Energimyndigheten
     Krav på tryckluftssystem - broschyr från Energimyndigheten
     Välj en högeffektiv elmotor - broschyr från Energimyndigheten
SOLENERGI
     Goda exempel - Förskola med solceller
     Solenergi - broschyr från Energikontoret Skåne
     Solklart solvärme - broschyr från Energimyndigheten
TRANSPORTER
     Hållbart resande - företag
     Installera en laddstation - faktablad
GODA EXEMPEL
     Goda exempel - Alverbäcks blommor
     Goda exempel - Ekerö möbler
     Goda exempel - Klimatsmart fastighetsägare
     Goda exempel - Klimatsmart förskola
     Goda exempel - Klimatsmart kontor
     Goda exempel - Lidl
     Goda exempel - Lyckås Måleri
     Goda exempel - Matöppet Öringe
     Goda exempel - Maxi ICA Solna
     Goda exempel - Mälaröarnas Båtvarv
     Goda exempel - Nynäshamns Ångbryggeri
     Goda exempel - Ricoh Solna
     Goda exempel - Stockmos Ekerö
     Goda exempel - Åkersberga Lastbilscentral

Klimat

KLIMAT
     Bli klimatsmart - Broschyr från Energi- och klimatrådgivningen
TRANSPORTER
     Använd motorvärmare rätt - broschyr från Energimyndigheten
     Bli res-smart - broschyr från Energi- och klimatrådgivningen
     Cykling - faktablad
     Köpa bil - tips från Energimyndigheten
     Medveten bilist - broschyr från Energimyndigheten
     Välj förnybart - broschyr från Energi- och klimatrådgivningen
ENERGINS KLIMATPÅVERKAN
     Förnybar el - faktablad
     Vindkraft - faktablad

Skola

EL I KLASSRUMMET
     Inventering av klassrummet
ENERGINS KLIMATPÅVERKAN
     Förnybar el - faktablad
     Vindkraft - faktablad

news_

ENERGINS KLIMATPÅVERKAN
     Förnybar el - faktablad
     Vindkraft - faktablad