Frukostseminarium för energismarta företag i Huddinge!

Datum: 
fredag, 17 november, 2017 - 07:30

 

Välkommen på frukostmöte!

Så sparar du pengar på minskad energianvändning

Huddinge, Haninge, Salem, Tyresö och Botkyrka kommun bjuder in till ett frukostmöte som hålls vid två tillfällen. Energiexperten Richard Lindwall berättar hur man med enkla metoder kan minska sitt företags energianvändning. Det är fullt möjligt att sänka sin energianvändning och därmed sina energikostnader med 10 % utan investeringar eller med investeringar som betalar sig på mindre än ett år. Att se över sina energikostnader är en lönsam affär för alla verksamheter.

Minskad energianvändning är positivt ur flera aspekter

Förbättrad koll på energianvändningen kan bidra till sänkta driftkostnader, förbättrad lönsamhet och att ditt företag blir mindre känsligt för stigande energipriser. Dessutom kan energieffektiviserande åtgärder medföra andra mervärden såsom förbättrad inomhusmiljö, lägre underhållskostnader och en ökad driftsäkerhet.

Att aktivt jobba med hållbarhetsfrågor ger också en positiv inverkan på hur kunder och intressenter uppfattar ditt företag.

På frukostmötet får du konkreta tips på hur just du kan gå till väga och möjlighet att träffa företag som redan idag sparar pengar på minskade energikostnader. På plats finns även kommunens opartiska energirådgivare.

Tid & plats
17 november, 7:30-9:00
ABF-huset i Huddinge, Kommunalvägen 26

Program:

07:30: Frukost och mingel
08:00: Catrin Offerman hälsar välkomna
08:10: Richard Lindwall håller föredrag
08:40: Intervju med lokalt företag som gjort energismarta förändringar
08:50: Avslutning

Vi bjuder på frukost. Välkommen!

Anmäl dig här!

Vid frågor, kontakta maria.fredlund@huddinge.se

Senast uppdaterad: 2018-04-18